მომსახურება

DIDLINK GROUP უზრუნველყოფს პროფესიონალური სარქვლის მონტაჟს, დიზაინს, ტესტირებას, ტენდერის მომსახურებას.
ჩვენ გვყავს პროფესიონალი გუნდი, რომელიც უზრუნველყოფს ერთჯერადი გადაწყვეტილებების მიღებას ნავთობის, ქიმიური და საზღვაო სარქველებისთვის
მომხმარებელთა მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად.

პროექტის დოკუმენტაცია

პროფესიონალური ნახატის წარმოება

სატენდერო წინადადების ავტორიზაცია

ქარხნის თვითგამოწმება + მესამე მხარის შემოწმება

სხვადასხვა სამუშაო პირობებისთვის, ყველაზე გონივრული სარქვლის კონფიგურაცია.
არასტანდარტული სარქველები ასევე შეიძლება მორგებული იყოს.

EN10204-3.1B ტესტის ანგარიში

Solidworks ნახაზი

Ოპერაციის სახელმძღვანელო

სარქვლის ინსტალაციის საერთო დიზაინი